publicerad: 2021  
amok ingen böjning
substantiv
[-åk´] el. [-o´k]
nästan en­bart i ut­trycketlöpa amok besinnings­löst raseri
löpa amok
ofta all­männare om obehärskat beteende
program­ledaren löpte amok och skällde ut en av de tävlande
ofta äv. bildligt om okontrollerbar ut­veckling
under mellankrigs­tiden löpte inflationen amok i många länder
belagt sedan 1903; ur malajiska amok 'rasande'