SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an` verb angick ~tt, pres. ~r an|­går1till­höra det rätt­mätiga intresse­området för ngn komm.SYN.synonym2röra 4 JFRcohyponym1gälla 1 vad jag gör på min fri­tid angår dig inte!angå ngnsedan 1540av ty. angehen med samma betydelse 2beträffa admin.hon före­går med gott exempel vad angår motionvad mig angår, så skulle jag aldrig ha tvekatangå ngn/ngtsedan 1717