SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ann`ars adverb ann·arsunder an­dra om­ständigheter än de aktuella Nolldet ös­regnade, annars skulle vi ha åkt till djur­parkenden annars så lugne NN var rasandedet var ON som låg bak­om, vem annars?äv.för övrigt jag är till­fälligt förkyld, men annars mår jag braäv.i annat fall gör som jag säger, annars får du strykofta försvagat el. som ut­fyllnadi förbi­gående sagt, ju vard.Känner du inte till NN? Han är annars en fram­stående personlighet i musik­världenspec. i (förkortad) fråga till ngn om till­stånd, läge e.d.Tjänare! Annars?annars smäller detse2smälla 2 sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. annars; urspr. genitiv­form av fornsv. annar ’annan’