SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`ordna verb ~de ~t an|­ordn·arför­bereda och sätta i verket admin.JFRcohyponymarrangera 1cohyponymorganisera 1cohyponymordna 3 konserten anordnades i sam­arbete med Rikskonserteräv. konkretplacera och arrangera på visst sätt blommorna var smak­fullt anordnadeanordna ngtsedan 1819av ty. anordnen ’ordna (till)’; jfr ordna Subst.:vbid1-105024anordnande, anordning