SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
belö´na verb ~de ~t be·lön·arut­trycka upp­skattning av (ngn eller ngt) genom pengar eller ut­märkelse allmän värderingekon.hon blev rikligt belönad för sitt arbetefilmen belönades med ett heders­prisäv. ut­vidgat, ibl. iron.han belönades med o­tack för allt sitt slitbelöna ngn (med ngt) (för ngt/SATS), belöna ngt (med ngt)sedan 1525trol. av ty. belohnen med samma betydelse; till lön Subst.:vbid1-116078belönande, belöning