publicerad: 2021  
krom kromet el. kromen
Cr
krom·et
substantiv
[krå´m]
en silvervit, hård metall som till­hör halogenerna anv. som över­drag på stål och i legeringar
kromoxid; kromstål; förkroma
en limousine som glänste av krom
belagt sedan 1803; av grek. khro´ma 'färg'; jfr ur­sprung till kromatisk, monokrom, polykrom