SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
denotation [-∫o´n] substantiv ~en ~er de·not·at·ion·enmängden av före­teelser som ett ord hän­för sig till fil., språkvet.fil.språkvet.SYN.synonymextension 2 MOTSATSantonymkonnotationantonymintension denotationen av ordet ”hund” är mängden av alla hundardenotation (av ngt)sedan 1950av eng. denotation med samma betydelse; till denotera