publicerad: 2021  
egenvård egen­vården
egen|­vård·en
substantiv
e`genvård
enklare medicinska åt­gärder som man själv kan vid­ta mot lindrigare sjukdomar och skador
belagt sedan 1976