SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ellip´s substantiv ~en ~er ellips·en1förkortning (av ord eller sats) så att ord- eller satsliknande rest upp­står språkvet.JFRcohyponymförkortning 1 satsellips”buss” är en ellips av ”omnibus”ellipser av typen ”Kungen sjuk” är vanliga i rubriker och telegramen ellips (av ngt)sedan 1801via lat. av grek. ell´eipsis ’ute­lämnande; brist (på full­ständig rundning)’ 2en jämnt rundad, oval matematisk kurva mat.JFRcohyponymellipsoid cirkeln kan ses som ett special­fall av ellipsensedan 1752