SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kla`se substantiv ~n klasar klas·entät samling av likartade delar på en växt (sär­skilt frukt) bot.klasformigbananklasevindruvsklaseen klase druvorspec.blom­ställning med skaftade blommor på lång huvud­axel blomklasesyrenklaseäv. bildligtfansen hängde i klasar på pop­stjärnanen klase (ngra), en klase (av ngra)sedan ca 1385 (i sammansättn.)Klosterläsningfornsv. klasi; nord. ord, urspr. trol. ’klump; klunga’; av o­klart urspr.