publicerad: 2021  
abonnera abonnerade abonnerat
verb
abonne´ra
inne­ha eller skaffa abonnemang på något
någon abonnerar () något
abonnera på nyhets­brev; bussen är abonnerad; ord­föranden hade abonnerat en lokal på stadens hotell
äv. bildligt ha mer eller mindre säkrad till­gång till något
laget tycktes abonnera på de all­svenska guld­medaljerna
belagt sedan 1779; av franska abonner med samma betydelse, urspr. 'av­gränsa'
abonneraabonnering, abonnemang