SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1a`le substantiv ~t al·etvirke av al skogsbr.sedan 1785jfr sv. dial. ale ’aldunge’; jfr al
2ale [ej´l] substantiv ~n [-en] ett ljust koppar­färgat, över­jäst öl av brittiskt ur­sprung kokk.äv. om en­staka glas, flaska etc. med aleen ale, tack!sedan mitten av 1970-taletav eng. ale med samma betydelse, besl. med öl