SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alle´na adjektiv, ingen böjning all|­enasom är utan sällskap av ngn annan åld. ut­om i vissa ut­tryckadmin.SYN.synonymensam sitter du här mol allena?spec. i en typ av ut­tryckutan stöd (av annat) högre straff för trafik­förseelser är inte allena salig­görandeallena (med ngn/ngt)sedan ca 1430Själens tröstfornsv. all­ena; av lågty. allene ’endast; ensam’; till förstärkande all- och 1en i bet. ’ensam’ Allena var jag, han kom allena; förbi min bana hans bana ledde.Johan Ludvig Runeberg, Den enda stunden (i Dikter, 1833)