SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
allt seall
1allt adverb 1i konstruktioner med adj. i komp. i förändring undan för undan i riktning mot ökad el. minskad grad av ngn egenskap e.d. Nolldet går allt bättre för export­industrinen allt större försäljningpartiet stöds av en allt mindre an­del av väljar­kårenallt emellanåti­blandsill­hajen före­kommer allt emellan­åt i Öre­sund allt som oftasttämligen oftatre miljoner bilar gör att stadens gator allt som oftast är igen­proppade med trafik sedan 1385Klosterläsningfornsv. alt 2eller hur? ofta för att ut­trycka vädjan om sam­tycke Nollnu skojar du alltsedan början av 1500-taletSagan om Didrik af BernAdverbet allt används för att beskriva en successivt ökande eller minskande grad av något: vädret blev allt varmare, temperaturen blev allt lägre. Inte sällan ser man också uttryck som en allt växande arbetslöshet, men de är mindre lämpliga – allt bör följas av ett adjektiv i komparativform.
2allt substantiv ~et allt·etnästan en­bart best. f. totala mängden i det aktuella samman­hanget astron.världsalltetför allt i världenunder alla om­ständighetervard.kom för allt i världen i­håg att låsa dörren när ni går! hela alltetallt­ihopvard.i brådskan glömde han plån­bok, nycklar och hela alltet sedan ca 1810till all