publicerad: 2021  
alltiallo allt­iallon
allt|­i·allo
substantiv
alltiall`o
var­dagligt äv. tre ord person som ut­för många skiftande upp­gifter i visst samman­hang; vanligen praktiska och informella
han var vakt­mästare och allt­iallo på firman
belagt sedan 1948; till all, 2i 1 och allo