SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alltid [al`-el.al´-] adverb all|­tid1vid varje till­fälle (av betydelse) spec. i det förflutna tid.SYN.synonymjämtsynonymstädse i far­mors kök puttrade alltid kaffe­petterhan har alltid varit en dålig förlorarespec. äv. i fram­tidenvi ska all­tid minnas NNjag är din för all­tidspec. äv. för att ut­trycka generellt på­stående e.d.man ska alltid be om ur­säkt när man har sårat någonalltid samma visase1visa sedan 1385Klosterläsningfornsv. altidh 2under alla om­ständigheter äv. de värsta tid.man kan ju alltid försökadet blir väl alltid någon rådibl. starkt försvagatåt­minstone 1000 kronor, alltid någotsedan 1670