SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alltihop [-ho´pel. med två huvudtryck] pronomen allt|­i·hophela mängden i det aktuella samman­hanget Nollom hon har några pengar gör hon av med alltihop på en gångbli pannkaka av alltihopsepannkaka sedan 1697jfr allihop