SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`var [långt sista a] substantiv ~et all·var·et1upp­riktig själslig in­riktning på väsentligheter admin.psykol.på fullt allvarpå blodigt allvarta ngt på allvarmena allvarskämt och allvargå in för ngt på allvarhon blandade upp­sluppenhet med djupt allvar(på) allvartala allvar med ngntala strängt med ngni uppfostringssyfte e. d.han bestämde sig för att tala allvar med sina barn om deras sena vanor sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. alvar, till alvar(a) ’allvarsam’; av lågty. al war ’all­deles sann’ 2hård och betydelse­full verklighet allmän värderingin­se stundens allvarett gen­rep in­för allvaretnär allvaret i situationen gick upp för dem ut­bröt panikäv. all­männareverklighet man får hoppas att han inte gör allvar av sina hotelseräv. i ut­tryck för stor om­fattning el. styrkai an­dra halv­lek kom hemma­laget i­gång på allvarsedan 1855