publicerad: 2021  
flora floran floror
flor·an
substantiv
flo`ra
växt­världen in­om ett om­råde eller under en period
floristik; alpflora; fjällflora
en flora (av/över något)
en flora (av något)
en flora (över något)
Europas naturförhållanden, dess flora och fauna; landskapets rika flora av mossor och lavar
äv. om mot­svarande beskrivning
han hade med sig en flora och en fågel­bok
äv. något ut­vidgat
bakterieflora
äv. bildligt om stor mängd av något (som tycks breda ut sig)
hela floran av farliga kemikalier; en brokig flora av mot­stridiga hypoteser
belagt sedan 1820; 1647 om bok; till lat. Flo´ra, namn på blomstergudinnan i den romerska mytologin