publicerad: 2021  
amen
interjektion
am´en el. am`en
slut­ord i kristen bön
I Jesu namn. Amen!
säga ja och amen till allt se ja
säkert som amen i kyrkan se säker
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Svenska Böner från medeltiden); fornsvenska amen; av hebr. amen 'visserligen; ske allt­så'