SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ametis´t substantiv ~en ~er amet·ist·enen purpur- till violettfärgad variant av kvarts anv. i smycken m.m. ämne.JFRcohyponymbergkristallcohyponymcitrin ametistringametistsmyckesedan 1430–50Konung Alexanderfornsv. amatist; av grek. ameth´ystos med samma betydelse, eg. ’som mot­verkar ruset’, till meth´y ’vin’; jfr metylen