publicerad: 2021  
ammunition ammunitionen
am·mun·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
material för laddning av eld­vapen om­fattande både driv­medel (krut) och projektiler (kulor, granater etc.)
ammunitionsdurk; ammunitionsförråd; stridsammunition; övningsammunition
de belägrade började lida brist på ammunition
äv. om spräng­ämnen som i sig själva är vapen (bomber etc.), av­sedda för strid el. övning
äv. bildligt, sär­skilt om slag­kraftiga argument och dylikt
hon sköt bort sin bästa ammunition i början av debatten
lös ammunition patroner utan projektilvid skjut­övningen an­vändes bara lös ammunition
skarp ammunition patroner med riktiga projektilerför verknings­eld: spaningsplanet besköts först med varnings­skott och sedan med skarp ammunition
belagt sedan 1658; 1907 i bildlig bemärkelse; ombildn. av franska la munition 'ammunitionen'; till lat. muni´tio 'befästning'