publicerad: 2021  
amplifiera amplifierade amplifierat
verb
amplifie´ra
i vissa tekniska samman­hang fram­ställa ut­förligare
någon amplifierar något
belagt sedan 1634; via franska av lat. amplifica´re, till am´plus 'vid' och fac´ere 'göra'
amplifieraamplifierande, amplifiering, amplifikation