SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anaerob [an(a)ärå´b] adjektiv ~t an·aerobsom inte fordrar till­gång till syre om organism el. process biol.kem.MOTSATSantonymaerob anaeroba bakterieranaerob rening av avlopps­vattensedan 1895till grek. an- ’ej’, ae´r ’luft’ och bi´os ’liv’; jfr aerob