publicerad: 2021  
anamnestisk anamnestiskt anamnestiska
an·amn·est·isk
adjektiv
anamnes´tisk
som har att göra med anamnes
en anamnestisk kartläggning
belagt sedan 1949