SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anarkis´m substantiv ~en an·ark·ism·enen politisk å­skådning som vill av­skaffa sam­hällets centrala makt­apparat då den an­ses kränka individernas frihet admin.pol.JFRcohyponymsyndikalism vissa av anarkismens teoretiker av­visar våldet som kampmedelsedan 1885