SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`dlig adjektiv ~t and·ligsom gäller själs­livet särsk. med tanke på högre värden admin.af.relig.MOTSATSantonymkroppslig 2antonymmateriell 1antonymvärldslig JFRcohyponymsjälslig människans andliga behovandlig förnyelseden andliga spisen ut­gjordes av ett före­drag om det skönas rollspec.som har att göra med (ut­övandet av) religion andliga sångeren andlig förnyelsedet andliga ståndetse3stånd sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. andeliker