SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`nfader substantiv ~n anfäder an|­fadernäldste kände för­fader av betydelse; dock gärna flera generationer till­baka släkt.yrk.ättens anfader kom till Sverige på 1600-taletngns anfader, anfader till ngnsedan 1893se anor