publicerad: 2021  
angå angick angått, presens angår
an|­går
verb
an`
1 till­höra det rätt­mätiga intresse­området för någon
något angår någon
vad jag gör på min fri­tid an­går dig inte!
belagt sedan 1540; av tyska angehen med samma betydelse
2 beträffa
vad angår någon/något
vad angår någon
vad angår något
hon före­går med gott exempel vad an­går motion
belagt sedan 1717