publicerad: 2021  
anläggning an­läggningen an­läggningar
an|­lägg·ning·en
substantiv
an`läggning
1 större industriell eller teknisk konstruktion med många in­gående bestånds­delar
anläggningsarbetare; bevattningsanläggning; dataanläggning
an­läggningen har varit i drift ett tio­tal år
äv. all­männare iordning­ställt mark­område ev. med byggnader och dylikt
fabriksanläggning; idrottsanläggning; parkanläggning
militära an­läggningar; en an­läggning med turisthotell och stug­byar
belagt sedan 1753
2 placera något i nära kontakt med någon yta särsk. i tekniska samman­hang
anläggning (mot något)
nålens an­läggning mot slipskivan
belagt sedan 1875