publicerad: 2021  
anomali anomalin anomalier
anom·ali·er
substantiv
anomali´
orimlig före­teelse eller orimligt förhållande
barn­arbete är en anomali i det moderna sam­hället
belagt sedan 1815; bildn. till grek. an´- 'ej' och homalos´ 'jämn'