SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1anti´k substantiv ~en antik·ennästan all­tid best. f. sing. Medelhavs­områdets forn­tid särsk. med ton­vikt på kulturen historia.tid.antikens guda­världantikens stora tänkaresedan 1782till 2antik
2anti´k adjektiv ~t 1som har att göra med antiken admin.af.historia.det antika Atensedan 1773via fra. av lat. anti´quus ’gammal’ 2mycket gammal vanligen minst 100 år och där­för värde­full admin.af.tid.antikaffärantikvärdeen antik soffaibl. äv.ur­modig vard.den där bilen är ju antik!sedan 1873