publicerad: 2021  
antites antitesen antiteser
anti·tes·en
substantiv
antite´s
filosofi mot­satt idé eller före­teelse i förhållande till viss idé el. före­teelse
en antites (till någon/något)
en antites (till någon)
en antites (till något)
Hegels bekanta schema tes-antites-syntes
spec. om en stil­figur som bygger på samman­ställning av kontrasterande begrepp
i den tidigare parti­ledarens retorik finns många antiteser av typ "handling, inte ord"
belagt sedan 1799; av grek. antith´esis; till anti- och tes