publicerad: 2021  
apperception apperceptionen apperceptioner
ap·per·cept·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
med­veten upp­fattning eller förnimmelse i filosofiska samman­hang
apperception (av något)
belagt sedan 1799; modern bildn. till lat. ad´ 'till' och percep´tio 'begripande'; jfr ur­sprung till perception