SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
atom [´m] substantiv ~en ~er a·tom·enminsta del av ett grund­ämne som har ämnets kemiska egenskaper och som kan sönder­delas ytterligare bara med extra­ordinära metoder fys.atomsprängningväteatomatomens inreäv. bildligtgå upp i atomer av ilskasedan 1728till grek. at´omos ’o­delbar’, till a- ’ej’ och tem´nein ’sära; dela’; jfr anatomi, dikotomi