publicerad: 2021  
avdunstning av­dunstningen av­dunstningar
av|­dunst·ning·en
substantiv
a`vdunstning
spontan ång­bildning från ytan av fast kropp eller vätska vid temperatur under den normala kok­punkten
avdunstning (av något)
genom av­dunstning har vattnet fått en extremt hög salt­halt
äv. det att låta avdunsta
av­dunstning av salt­vatten i speciella bassänger
belagt sedan 1778