publicerad: 2021  
avfälling av­fällingen av­fällingar
av|­fäll·ing·en
substantiv
a`vfälling
ned­sättande person som upp­hört att tjäna eller bekänna sig till viss lära eller dylikt
en avfälling (från något)
en av­fälling från kristendomen
belagt sedan 1594