publicerad: 2021  
avsända avsände avsänt, presens avsänder
verb
a`vsända
äv. lös förbindelse, se sända sända iväg särsk. med post
någon avsänder något (till någon/något)
någon avsänder något (till någon)
någon avsänder något (till något)
brevet var av­sänt den tionde
belagt sedan ca 1640
avsändaavsändande, avsändning