publicerad: 2021  
avsättning av­sättningen av­sättningar
av|­sätt·ning·en
substantiv
a`vsättning
1 formellt berövande av befattning
avsättning (av någon)
han dömdes till böter och av­sättning från tjänsten
belagt sedan 1889
2 (reserverade) medel för senare an­vändning
av­sättningar till pensioner; av­sättningar till före­tagets säkerhets­reserv
belagt sedan 1903
3 möjlighet att hitta köpare (av något)
avsättningsmöjlighet; avsättningsområde
avsättning (för något)
under låg­konjunkturen hade före­taget svårt att få av­sättning för sina produkter
belagt sedan 1834
4 avlagring
avsättning (av något)
sedimentära av­sättningar
belagt sedan 1797