publicerad: 2021  
axiomatisera axiomatiserade axiomatiserat
verb
axiomatise´ra
filosofi, matematik upp­rätta axiom­system för visst kunskaps­område eller dylikt, så att alla på­ståenden in­om detta kan här­ledas ur ett litet an­tal axiom
axiomatisera något
en axiomatiserad teori
belagt sedan 1939
axiomatiseraaxiomatiserande, axiomatisering