SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ba`da verb ~de ~t bad·ar1låta kroppen vara (nästan) helt ned­sänkt i vatten för grundlig tvättning, av­svalkning m.m. hyg.under sommaren badar vi varje dagäv. i konstruktion med objekthan tog en paus i skrivandet för att bada små­barnenäv. bildligtbada i svetthennes an­sikte badade i tårarbada (ngn/ngt) (i ngt)gå och bada!verkligen?uttryck för förvåningvard.Visste du att en lax kan väga upp till 36 kilo? – Nä, gå och bada! sedan 1385Klosterläsningfornsv. badha 2låta sig bestrålas av sol­ljus el. annan värme­strålning hyg.solbadabada bastuäv. bildligtstaden badade i ljusbada (i) ngtsedan 1845Subst.:vbid1-112243badande, vbid2-112243badning; bad