SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bagg`e substantiv ~n baggar bagg·enhanne av får zool.SYN.synonymgumse i sammansättn. äv. om vissa skalbärande insekterskalbaggesedan 1640eg. ’tjockt, klumpigt djur’; samma ord som isl. baggi ’packe; bylte’; jfr bag