publicerad: 2021  
ballistik ballistiken
ball·ist·ik·en
substantiv
ballisti´k
läran om projektilers rörelse
belagt sedan 1804; modern bildn. till grek. ball´ein 'kasta'