SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
behan´dla verb ~de ~t be·handl·ar1göra till före­mål för verksamhet med sär­skilt syfte som fram­går av samman­hanget; ofta i tekniska samman­hang admin.psykol.sociol.tekn.JFRcohyponymhanteracohyponymbearbeta 1cohyponymtraktera 2 ytbehandlatyget behandlas med impregnerings­medelsiffer­materialet behandlades i datoran­läggningen har kapacitet att behandla 600 000 kubik­meter luft per timmeofta med avs. på abstrakta före­teelser som fråge­ställningar, ärenden, ämnen etc.boken behandlar de stora livs­frågornaut­skottet har än­nu inte behandlat propositionenhennes an­sökan om arbets­tillstånd behandlas för när­varandeäv. med avs. på personerbete sig (på visst sätt) mot behandla folk ned­låtandekrigs­fångarna behandlades välbehandla ngt (med ngt), behandla ngn SÄTTsedan 1792av ty. behandeln med samma betydelse 2ge aktiv vård åt människa el. djur, som lider av sjukdom etc. med.JFRcohyponymbotacohyponymvårda 1 patienten har tidigare behandlats för canceräv. med avs. på sjukdom e.d.ge vård med av­seende på behandla influensa med antibiotikabehandla ngn (för ngt) (med ngt), behandla ngt (med ngt)sedan 1828Subst.:vbid1-115562behandlande, behandling