publicerad: 2021  
belägring belägringen belägringar
be·lägr·ing·en
substantiv
belä´gring
inne­slutning av en fästning (eller en befäst ort) i syfte att för­bereda en stormning el. på annat sätt tvinga fram en kapitulation
belägringsartilleri
belägring (av något)
den 44 månader långa belägringen av Sarajevo
belagt sedan 1544