SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
belä´st adjektiv, neutr. ~ be·läs·tasom har god boklig bildning på visst om­råde el. (ofta) i all­mänhet admin.bok.JFRcohyponymboksyntcohyponymlitteratcohyponymvitter han är bildad och belästbeläst (i ngt)sedan 1708bildat till äldre beläsen med samma betydelse, med an­slutning till läsa; jfr beläsenhet