SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bere´da verb beredde berett, pres. bereder be·red·er1göra (rå­vara) praktiskt an­vändbar tekn.linet bereds till tygskinnen bereds i USA innan de säljs vidareäv.fram­ställa bereda brödbereda ngt (till ngt)bereda väg(en) för ngn/ngtseväg 1 sedan 1513brev från Johan Månsson på Kalmar slott till Sten Sture (Styffe)fornsv. bereþa; jfr 3reda 2ta fram under­lag för beslut i ngn fråga, ngt ärende etc. särsk. admin.admin.frågan bereds för när­varande i lag­utskottetbereda ngtsedan 18093(göra beredd och där­med) sätta i stånd att klara den kommande ut­vecklingen; med avs. på person, organisation etc. samh.vi måste bereda dem på att huset saknar vatten och av­loppsärsk. refl.bereda sig på det värstaoppositionen beredde sig på att över­ta maktenbereda ngn på ngt/att+V/SATS, bereda ngn till ngt/att+Vsedan 15584ge (ngn) möjlighet till ngt komm.alla bör beredas till­fälle att yttra sigbarnen beredde honom både glädje och sorgibl. med konkret objektåstad­komma vi måste bereda plats åt de sist an­ländabereda ngn ngt, bereda ngt åt ngnsedan 1526Subst.:vbid1-116464beredande, beredning (till 1 + 2); beredelse (till 3 + 4) Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp!Psalmboken 103:1 (Frans Michael Franzén 1817)