publicerad: 2021  
betagen betaget betagna
be·tag·en
adjektiv
beta´gen
oemotståndligt förtjust
betagen (i/av någon/något)
betagen (av någon)
betagen (av något)
betagen (i någon)
betagen (i något)
betagen (över något/att+verb/sats)
betagen (över något)
betagen (över sats)
betagen (över att+verb)
publiken var betagen i hans romantiska landskapsmåleri
belagt sedan 1640