publicerad: 2021  
bohem bohemen bohemer
bohem·en
substantiv
[-e´m]
person som lever på ett sätt som klart av­viker från den yrkes­arbetande majoritetens i fråga om försörjning, ordning, stil etc.; särsk. om konstnärer och artister
bohemliv
bohemernas Pariskvarter
förr ibland äv. om krets av sådana personer ålderdomligt
under några år till­hörde han bohemen i Montmartre
äv. om person som förenar lättja och begåvning
det är synd att lands­laget inte har råd med bohemen NN i an­fallet
belagt sedan 1897; av franska bohème 'vagabond; rom; (koll.) artister'; av medeltidslat. bohe´mus 'böhmare, person från Böhmen'