publicerad: 2021  
brahman brahmanen brahmaner
eller
braman bramanen bramaner
brahm·an, bram·an·en
substantiv
[‑a´n]
med­lem av den högsta indiska kasten ur­sprungligen med vissa viktiga religiösa funktioner
SYN. bramin
belagt sedan 1635; ur sanskrit brāhmana med samma betydelse; besläktat med Brage 'den förnämste'